Thần tiên Việt Nam

Đạo Quán

Tiêu đề Tác giả Lượt xem

Đền Đậu An – Thờ Ngũ Lão Tiên Ông 五方五帝 (Tỉnh Hưng Yên) – Đạo Giáo Thần Tiên

Viết bởi admin 1711

THẦN NÔNG VIÊM ĐẾ 五穀先帝 ĐỀN MIẾU CỔ XƯA THỜ TẠI VIỆT NAM 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1606

Bích Câu Đạo Quán 越南道教

Viết bởi admin 1709

Đền Quán Thánh Trấn Vũ Đại Đế 鎮武觀 – Đạo Giáo Thần Tiên – Đạo Quán 越南道教

Viết bởi admin 2811

Đền Vua Lê Đại Hành – Thanh Hóa 黎大行 – 越南道教

Viết bởi admin 1770

Đền Thờ Liễu Hạnh Phủ Tây Hồ 柳杏公主神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1768

Đền Kiếp Bạc 陳朝聖神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1590

Đền Voi Phục Tây Trấn Chính Từ – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1515

Đền thờ Kinh Dương Vương – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1395

Đình Ứng Thiên – Hoàng Thiên Hậu Thổ – Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Viết bởi admin 1806

Đền thờ Lạc Long Quân 雒龍君神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1827

Đền Cao Sơn Đại Vương – Nam Trấn Thăng Long – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1898

Đền Thờ Trạng Nguyên Việt Nam 越南狀元

Viết bởi admin 1621

Quán Nghinh Hương 香 艾 – Hương Ngải 保忠武烈威猛三位大王 Thần Tiên Việt Nam 越南道教

Viết bởi admin 1660

Đền thờ Thánh Gióng 扶董天王神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1537

Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh 傘圓山聖神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1765

Đền thờ Hùng Vương 雄王神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1688

Đền Bạch Hạc Dấu Chân Thần Tiên Tam Thanh Lão Tổ .Đạo Quán 神仙-越南道教

Viết bởi admin 2977

Đền Bạch Hạc Đạo Quán Thờ Tam Thanh Lão Tổ – Đạo Quán 神仙-越南道教

Viết bởi admin 1686

Đền Bạch Mã thờ Thành Hoàng Long Đỗ Đại Vương – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 2166

Ai đang trực tuyến

  • 6
  • 4.624
  • 1.677
  • 11.049
  • 3.613
  • 1.578.649
  • 378.951