Thần tiên Việt Nam

Đạo Quán

Tiêu đề Tác giả Lượt xem

Đền Đậu An – Thờ Ngũ Lão Tiên Ông 五方五帝 (Tỉnh Hưng Yên) – Đạo Giáo Thần Tiên

Viết bởi admin 1618

THẦN NÔNG VIÊM ĐẾ 五穀先帝 ĐỀN MIẾU CỔ XƯA THỜ TẠI VIỆT NAM 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1496

Bích Câu Đạo Quán 越南道教

Viết bởi admin 1611

Đền Quán Thánh Trấn Vũ Đại Đế 鎮武觀 – Đạo Giáo Thần Tiên – Đạo Quán 越南道教

Viết bởi admin 2452

Đền Vua Lê Đại Hành – Thanh Hóa 黎大行 – 越南道教

Viết bởi admin 1641

Đền Thờ Liễu Hạnh Phủ Tây Hồ 柳杏公主神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1669

Đền Kiếp Bạc 陳朝聖神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1490

Đền Voi Phục Tây Trấn Chính Từ – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1419

Đền thờ Kinh Dương Vương – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1340

Đình Ứng Thiên – Hoàng Thiên Hậu Thổ – Đạo Giáo Thần Tiên 越南道教

Viết bởi admin 1707

Đền thờ Lạc Long Quân 雒龍君神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1711

Đền Cao Sơn Đại Vương – Nam Trấn Thăng Long – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1771

Đền Thờ Trạng Nguyên Việt Nam 越南狀元

Viết bởi admin 1502

Quán Nghinh Hương 香 艾 – Hương Ngải 保忠武烈威猛三位大王 Thần Tiên Việt Nam 越南道教

Viết bởi admin 1527

Đền thờ Thánh Gióng 扶董天王神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1458

Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh 傘圓山聖神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1611

Đền thờ Hùng Vương 雄王神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1605

Đền Bạch Hạc Dấu Chân Thần Tiên Tam Thanh Lão Tổ .Đạo Quán 神仙-越南道教

Viết bởi admin 2684

Đền Bạch Hạc Đạo Quán Thờ Tam Thanh Lão Tổ – Đạo Quán 神仙-越南道教

Viết bởi admin 1581

Đền Bạch Mã thờ Thành Hoàng Long Đỗ Đại Vương – Đạo Quán 神仙 – 越南道教

Viết bởi admin 1803

Ai đang trực tuyến

  • 0
  • 74
  • 20
  • 4.149
  • 927
  • 1.193.417
  • 279.258